Aktuality / novinky

Celoplošná deratizácia

Regionálny úrad  verejného zdravotníctva v zmysle § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva  na vykonanie celoplošnej deratizácie  v termíne do 15.5.2017 nasledovne: obec vykoná deratizáciu v objektoch v správe alebo majetku obce fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu   v ich alebo nimi spravovaných objektoch , […]

Súťaž „Do práce na bicykli“ (aktualizované)

Obec Bernolákovo sa aj tento rok zaregistrovala do súťaže „Do práce na bicykli“ Registrovať sa môžu 2 až 4-členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca máj dochádzať do zamestnania a budú si o tom viesť evidenciu na internetovej stránke www.dopracenabicykli.eu v zmysle štatútu súťaže. Registrácia tímov je možná až […]

Správa z podujatia: Modrý piatok – téma Čeklísky hrad

V Modrom salóniku Kultúrneho domu sa 7.4. konalo ďalšie z cyklu podujatí Modrý piatok. Tentokrát bolo venované archeologickému výskumu na jednom z najzaujímavejších objektov v obci, Čeklískemu hradu. Porozprávať na túto tému prišiel najpovolanejší, archeológ PhDr. Zdeněk Farkaš zo Slovenského národného múzea. Dr. Farkaš sa venuje výskumu na Čeklískom hrade od počiatku a preto jeho […]

Čítať všetky články...